HAKKIMIZDA

kultur-e Kültür Araştırmaları Derneği tarafındanTürkçe ve İngilizce olarak yayımlanan hakemli ve herkese açık çevrim-içi bir akademik dergidir Kültür araştırmaları alanına yönelik bilimsel araştırmalar ile bütün dünyadaki Türk ve Türkiye kültürleri konusunda araştırmalara yer veren bu dergiye kültür araştırmaları ile ilgilenen kişiler yazılı, görsel ve/veya işitsel katkıda bulunabilirler. Ayrıntılar için sağ menüden TÜRKÇE başlığını ya da altbaşlıkları açınız.

kultur-e‘nin yayını, süresiz olarak yapılmakta; yayımlanmış olan tüm çalışmalar, daha sonra okuyucular tarafından gönderilen yorum ya da tartışmalar ile birlikte sürekli biçimde çevrim-içi görülebilmektedir.

Yayımlanan çalışmalar ve içerikleri hakkındaki bilgiler, derneğin yılda iki kere yayımlanan haber bülteni bülten’de (www.kulturad.org/index.php?bulten) ve 1500 civarında izleyiciye ulaştırılan elektronik iletişim listesi “bilimselHaber” aracılığıyla (bilimselhaber@kulturad.org) duyurulmaktadır.

Daha fazla bilgi almak ya da katkı sunmak için kultur-e@kulturad.org adresine yazınız.

Leave a Reply