Yazı Çağrısı – Call for Papers

Yazı Çağrısı

Kültür Araştırmaları Derneği, Türkçe ve İngilizce olarak kultur-e adlı hakemli, çevrim-içi, herkese açık bir dergi yayınlayacaktır. Kültür araştırmaları alanına yönelik bilimsel araştırmalar ile bütün dünyadaki Türk ve Türkiye kültürleri konusunda araştırmalara yer verecek bu dergiye tüm meslektaşların yazılı, görsel ve/veya işitsel katkılarını bekliyoruz.

kultur-e‘nin yayını, süresiz olarak yapılacak; yayınlanmış olan tüm çalışmalar, daha sonra okuyucular tarafından gönderilecek yorum ya da tartışmalar ile birlikte sürekli biçimde çevrim-içi olacaktır. Sosyal ve İnsani bilimler, Tasarım ve Liberal Sanatlar gibi alanlardan katkıların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yayınlanan çalışmalar ve içerikleri hakkındaki bilgiler, derneğin yılda iki kere yayınlanan haber bülteni bülten’de (www.kulturad.org/index.php?bulten) ve 1500 civarında izleyiciye ulaştırılan elektronik iletişim listesi “bilimselHaber” aracılığıyla (bilimselhaber@kulturad.org) duyurulacaktır.

İlk sayıya katkı sunmak için son tarih 30 Mayıs 2016‘dır. Katkı sunmak isteyenler için derginin yazım kurallarına ve işleyişine ilişkin bilgiye şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://kultur-e.kulturad.org

Daha fazla bilgi almak ya da katkı sunmak için bilgi@kulturad.org adresine yazınız.

Yayın yönetmenleri

Çimen Günay-Erkol & Annedith Schneider

Call for Papers

The Cultural Studies Association of Turkey is pleased to announce the launch of kultur-e, a refereed open access journal which will publish scholarly research on cultural studies, as well as work related to the cultures of Turkey and Turks throughout the world. We invite all colleagues to submit contributions in written, audial and/or visual form.

kultur-e will be published aperiodically, and all published material will remain available online along with commentaries or discussions to be submitted subsequently by readers and viewers. We aim to gather contributions from the social sciences, humanities, design and liberal arts.

Notices regarding the content of the published material will be made in bülten (www.kulturad.org/index.php?bulten), the semiannual newsletter of the association;

and in “bilimselHaber” (bilimselhaber@kulturad.org), the electronic network of the association, distributed to approximately 1500 recipients.

The deadline for submissions for the inaugural issue is May 30, 2016. Guidelines for submission are available at http://kultur-e.kulturad.org/

For more information or to send in submissions, write to info@kulturad.org.

Editors

Çimen Günay-Erkol & Annedith Schneider