YAZI KURALLARI

Kitap eleştirisi yazılarına uygulanan kurallar için lütfen KİTAP ELEŞTİRİSİ KURALLARI sayfasında verilen bilgilere bakınız.

kultur-e orijinal, yayımlanmamış yazılı, sesli ve/veya görsel çalışmaları kabul eder. Makaleler, sonnotlar ve kaynakça dahil 4000-7000 kelime uzunluğunda olmalıdır.

kultur-e yalnızca elektronik gönderimi kabul eder. Gönderilen çalışmalara kısa (üç sayfayı aşmayan) bir özgeçmiş ile çalışmanın yazara ait, orijinal, yayımlanmamış olduğuna ve başka bir yerde değerlendirmede olmadığına ilişkin bir açıklama eşlik etmelidir.
Ayrı bir sayfada makalenin başlığı, yazarın adı, adresi ve elektronik iletişim bilgileri ve ayrıca 200-300 kelimelik bir özet ile dört-beş anahtar kelime verilmelidir. (Türkçe çalışmalar İngilizce bir özeti de içermelidir.) Hakem incelemesi sürecinde anonimliği korumak adına makalenin aslında yazarın adı yer almamalıdır.

kultur-e, referanslar için APA yazar-tarih sistemini kullanır. Tüm referanslar sonnotlarda değil, parantez içinde gösterilmelidir. Sonnotlar bağımsız yorumlar için kullanılmalıdır; ancak genellikle sonnotta söylenmeye değer olanlar, metnin ana gövdesine dahil edilmeye de değerdir.

Makalelerde, her paragrafın ilk satırı girintiyle yazılmalıdır. Paragraflar arasında boş satır bırakmayınız; ancak, altbaşlıkların öncesinde bir boş satır gelmelidir. Sayfa numarası eklemeyiniz. Makaleler sola hizalı olarak yazılmalıdır.

Üç satırdan kısa alıntılar metnin ana gövdesine dahil edilmelidir. Alıntılar için çift tırnak, alıntı içi alıntılar için tek tırnak işareti kullanınız. Üç satırdan uzun alıntılar sol hizadan 2 cm. girintiyle yazılmalı ve tırnak içine alınmamalıdır.

Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Gönderilen İngilizce çalışmalar, Amerikan yazım ve noktalama kurallarına uymalıdır. Diğer dillerden yapılan alıntılar, makalede kullanılan dile çevrilmeli (İngilizce veya Türkçeye) ve orijinal metnin hemen ardına eklenmelidir.

Editörler belirli temalar çerçevesindeki özel sayılar hakkında önerilere de açıktır.

kultur-e editörleri, gönderimi izleyen bir hafta içinde gönderinin alındığını duyuracak ve aksi belirtilmediği sürece, ilk gönderimi izleyen sekiz hafta içerisinde çalışmanın hakem tarafından incelenmesine gayret edecektir. Gönderiyi yollamak ve tüm soru ya da sorunlar için lütfen editörlerimizle şu adresten iletişime geçiniz: kultur-e@kulturad.org