KİTAP ELEŞTİRİSİ KURALLARI

kultur-e kültürel çalışmalar ve benzeri alanlarda yayımlanmış kitapların eleştirilerini de içerir. kultur-e‘nin önceliği eleştirel ve sorgulayıcı bir çerçevede, en geniş anlamda Türk kültürünün ve Türkiye kültürlerinin modern bir değerlendirmesini yapan yayınlardır. kultur-e film ya da sergi değerlendirmelerini yayımlamasa da derginin yayım amaçları ile örtüşen kültür ürünleri üzerine makalelere açıktır.

Kitap eleştirileri 1500-2000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Birden fazla kitap değerlendirildiği zaman bu uzunluk 3000 kelimeye çıkabilir. kultur-e‘de yayımlanan kitap eleştirisi eleştirmenin fikirlerine öncelik vermeli; kitabın özeti ile değil kitaptaki fikirleri sosyal, kuramsal ve politik bağlamında değerlendiren nitelikte olmalıdır.

Eleştiriler, kitap eleştirisi oldukları belirtilerek editörlere (kultur-e@kulturad.org) ayrı bir doküman olarak gönderilmelidir.

Leave a Reply